Do you need help? 667 140 020

Blog

Reputation. Respect. Result.

Recent posts

13
wrz
amendmentcompany lawholding lawksh

Amendments to the Companies Act – changes concerning the term of office and mandate of the members of the governing bodies

Jest to już trzecia część serii wpisów związanych z tematyką nowelizacji Ustawy- Kodeks Spółek Handlowych.

W niniejszej części poruszam zagadnienie dotyczące zmian w kadencji zarządu oraz akcjonariuszy, którego celem jest doprecyzowanie okresu, na jaki powoływani są członkowie organów spółki oraz przez jaki okres pozostają umocowani do pełnienia swoich funkcji.

Przypominam, że od 13 października 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw. Jest to jedna z największych nowelizacji wspomnianej ustawy, która silnie wpłynie na funkcjonowanie spółek kapitałowych, czyli na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz spółki akcyjne.

Karolina Gabriel
06
wrz
civil lawcompany lawminor childrejection of the succession

Rejection of an inheritance on behalf of a minor child

Rejecting an inheritance on behalf of a minor child is a slightly more complicated action than rejecting an inheritance on your own behalf. Due to the fact that a minor child is not able to reject the inheritance on his/her own, it is necessary for the parents/legal guardians to act appropriately on his/her behalf. First […]

Karolina Gabriel
01
wrz
#holdinglawamendmentscompany lawksh

Amendments to the CCC – binding instructions of the parent company with respect to its subsidiaries

Jest to druga część serii postów związanych z tematyką dotyczącą nowelizacji Ustawy- Kodeks Spółek Handlowych.

W niniejszej części poruszam zagadnienie dotyczące wiążących poleceń spółki dominującej w stosunku do spółek zależnych.

Przypominam, że od 13 października 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw. Jest to jedna z największych nowelizacji wspomnianej ustawy, która silnie wpłynie na funkcjonowanie spółek kapitałowych, czyli na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz spółki akcyjne.

Karolina Gabriel