Do you need help? 667 140 020

Blog

Reputation. Respect. Result.

Recent posts

29
lis
contractscopyrightexampleLaw of new technologiesprovisions

Copyright transfer agreement – what is it?

Przedmiotem praw autorskich jest utwór. Zgodnie z ustawą prawo autorskie i prawa pokrewne jest to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

W pierwszej kolejności należy więc ustalić, czy mamy do czynienia z przejawem twórczości o indywidualnym charakterze, czyli czy jest to związane z działalnością człowieka jako twórcy.

Karolina Gabriel
23
lis
alimonychildcivil lawcourtfamily lawincrease in alimonylawsuitminor child

Increase in child support – when? how?

Można żądać podwyższenia alimentów w przypadku, kiedy doszło do zmiany okoliczności, na mocy których doszło do zasądzenia alimentów wyrokiem sądowym(wyrok rozwodowy, wyrok w sprawie o alimenty), ugody sądowej, ugody przed mediatorem lub w innej formie).

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Karolina Gabriel
17
lis
lawregulationsRODO

The right to be forgotten – what is it?

What is the right to be forgotten anyway? The right to be forgotten is a right that derives from the provisions of the RODO, or Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on […]

Karolina Gabriel
02
lis
copyright and related rightslicencesumowy

Brief on licensing agreements

What is a license agreement? A license agreement is a contract during the term of which the licensee can exercise the rights indicated in the agreement in a certain way. The licensor’s rights remain with the creator. In certain cases we may also deal with an exclusive or non-exclusive license. A license may authorize the […]

Karolina Gabriel
13
wrz
amendmentcompany lawholding lawksh

Amendments to the Companies Act – changes concerning the term of office and mandate of the members of the governing bodies

Jest to już trzecia część serii wpisów związanych z tematyką nowelizacji Ustawy- Kodeks Spółek Handlowych.

W niniejszej części poruszam zagadnienie dotyczące zmian w kadencji zarządu oraz akcjonariuszy, którego celem jest doprecyzowanie okresu, na jaki powoływani są członkowie organów spółki oraz przez jaki okres pozostają umocowani do pełnienia swoich funkcji.

Przypominam, że od 13 października 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw. Jest to jedna z największych nowelizacji wspomnianej ustawy, która silnie wpłynie na funkcjonowanie spółek kapitałowych, czyli na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz spółki akcyjne.

Karolina Gabriel
06
wrz
civil lawcompany lawminor childrejection of the succession

Rejection of an inheritance on behalf of a minor child

Rejecting an inheritance on behalf of a minor child is a slightly more complicated action than rejecting an inheritance on your own behalf. Due to the fact that a minor child is not able to reject the inheritance on his/her own, it is necessary for the parents/legal guardians to act appropriately on his/her behalf. First […]

Karolina Gabriel